Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE’DE OYUN SOKAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA VE İSTANBUL ÖRNEKLERİ

IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, cilt.3, ss.87-99, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının ve Algılarının İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.1-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Normal gelişim gösteren ve otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda duygu düzenleme

Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, cilt.1, ss.709-716, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Examination of Play Streets in Turkey: Sample of Ankara and Istanbul

4th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS), İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Şubat 2017, ss.293-304 identifier

Erken Okuryazarlık Becerilerinin Desteklenmesine Yönelik Bir Müdahale Yaklaşımı Yazıyı Refere Etme

3.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Türkiye, 31 Mart - 03 Nisan 2016

Erken Okuryazarlık Becerilerinin Müdahalesinde Okuryazarlık Açısından Zenginleştirilmiş Oyun

3.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Türkiye, 31 Mart - 03 Nisan 2016

Okul öncesi dönemde erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesine ilişkin müdaheleler

4. ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Parents’ Beliefs about Children’s Emotions Questionnaire (PBACE): Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Study

Educational Research and Practice, Koleva Irına, Duman Gökhan, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, 2017 identifier identifier identifier