Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE’DE OYUN SOKAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA VE İSTANBUL ÖRNEKLERİ

IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, vol.3, pp.87-99, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının ve Algılarının İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.1-20, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Normal gelişim gösteren ve otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda duygu düzenleme

Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, vol.1, no.2, pp.709-716, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Oyun Sokakları Üzerine Bir İnceleme Ankara ve İstanbul Örnekleri

4th International Conference on Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 6 - 08 February 2017

An Examination of Play Streets in Turkey: Sample of Ankara and Istanbul

4th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS), İstanbul, Turkey, 6 - 08 February 2017, pp.293-304 Sustainable Development identifier

Erken Okuryazarlık Becerilerinin Desteklenmesine Yönelik Bir Müdahale Yaklaşımı Yazıyı Refere Etme

3.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Erken Okuryazarlık Becerilerinin Müdahalesinde Okuryazarlık Açısından Zenginleştirilmiş Oyun

3.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Okul öncesi dönemde erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesine ilişkin müdaheleler

4. ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015 Sustainable Development

Normal Gelişim Gösteren ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Duygu Düzenleme

Uluslararası Katılımlı 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi: "Erken Müdahale", Turkey, 11 - 13 May 2015

Books & Book Chapters

Parents’ Beliefs about Children’s Emotions Questionnaire (PBACE): Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Study

in: Educational Research and Practice, Koleva Irına, Duman Gökhan, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, 2017 identifier identifier identifier