Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ZUR KONZEPTION EINES RAHMENLEHRPLANS FÜR DEN EINSATZ IN DEN DAF- VORBEREITUNGSKLASSEN IN DER TÜRKEI

Turkısh Studies, cilt.13, ss.1269-1290, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Yabancı Dil Olarak Almanca Ders Kitabına İlişkin Öğrenci Görüşleri

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TEXTBOOKS (DEKUS 2018), İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2018, ss.1

Eine Untersuchung zum Einsatz der Augmented Reality im DaF- Lehrwerk Panorama

Democratic Values Education and Ethics in Science: Values and Principies, Muğla, Türkiye, 28 Eylül 2017, ss.205

Zur Konzeption eines Rahmenlehrplans für den Einsatz in den DaF- Vorbereitungsklassen in der Türkei

Democratic Values Education and Ethics in Science: Values and Principies, Muğla, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.221