Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Bir Kısa Portre Denemesi Süleyman Demirel

SDÜ İİBF Dergisi , vol.21, pp.1093-1099, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Teaching Civil Society to Undergraduate Students in Turkey: An Initial Assessment

The Crisis: Future Prospects on Politics, Culture and Governance, Ankara, Turkey, 16 - 20 July 2018

Kamu Yönetiminde Dikotomiler ve Dilemmalar

the Second Annual Meeting and International Conference of the CRIPT, Ankara, Turkey, 16 - 19 July 2018

Dijital Çağda Sivil Toplum Kuruluşları: Üç Temel Soru(n)

15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR15), Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.241-244

Güncel Sivil Toplum Teorileri ve Tasniflerine Dair Bazı Notlar

15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR15), Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.414-416

Reflections on Civil Society-State Relations in Turkey

ARNOVA-Asia Conference: The Nonprofit Worlds in Asia: Diverse Perspectives from a Fragmented Field of Study, PEKİN, China, 6 - 07 June 2017

Beyond Legal Corruption Toward Legitimized Corruption in Turkey ?

2015 EGPA European Group of Public Administration Annual Conference, Toulouse, France, 26 - 28 August 2015 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Örgütlerde Koordinasyon ve İşbirliği

in: Örgütsel Davranış ve Yönetimi, ÖZDEMİR,SERVET CEMALOĞLU,NECATİ, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.227-247, 2021

Eğitimde Hesapverebilirlik

in: Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama, Servet Özdemir, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.385-414, 2020

Methods of Policy Analysis: the US and Turkish Cases

in: POLICY ANALYSIS IN TURKEY, Caner Bakır,Güneş Ertan, Editor, Polity Press, Cambridge, UK , Bristol, pp.51-66, 2018

Anticorruption Policy in Turkey: Instruments, Issues, and Influences

in: PUBLIC POLICY MAKING IN A GLOBALIZED WORLD REVISED EDITION, ROBIN LEWIS, Editor, Routledge Curzon, London , London, pp.289-322, 2018

Social-Cultural Dimensions of Corruption in Turkish Public Administration

in: CORRUPTION IN PUBLIC ADMINISTRATION AN ETHNOGRAPHIC APPROACH, Davide Torsello, Editor, EE Elgar, Northampton, pp.162-185, 2016 identifier

Public Procurement in Infrastructure: The Case of Turkey

in: Government Favouritism in Europe The Anticorruption Report Volume 3, Alina Mingiu-Pippidi, Editor, Barbara Budrich Publishers, Berlin, pp.84-96, 2015

Sektörlerarası İşbirliği, İttifak ve Ortaklıklar

in: Çağdaş Kamu Yönetimi II, Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Editor, Nobel, pp.389-426, 2015

Revisiting Local Democracy in Turkey

in: Centralization Decentralization Debate Revisited, Göymen, K Sazak, O., Editor, Sabancı Universitesi: İPM, İstanbul, pp.306-320, 2014 identifier identifier

Bir Kamu Politikası Olarak Türkiye'de Yolsuzlukla Mücadele: Yasal-Kurumsal Çerçeve

in: Kamu Politikaları Kuram ve Uygulama, Mete Yıldız ve M. Zahit Sobacı, Editor, Adres Yayınları, Ankara, pp.624-655, 2013

Challenges Associated with Administrative and Professional Accountability in the Turkish Educational System

in: State and Administration in a Changing World, Jurac Nemec, B. Guy Peters, Editor, NISPAcee Press, pp.271-282, 2010 identifier

Preventing Corruption in Turkey: Issues, Instruments, and Institutions

in: Preventing Corruption in Asia: Institutional Design and Policy Capacity, Gong T., Ma S., Editor, Routledge, pp.164-188, 2009 identifier

Kamu Yönetimi Disiplininde Temel Soru(n)lar Tartışması ve Türkiye Açısından Bir Deneme

in: Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, Aksoy, Ş., Üstüner, Y., Editor, Nobel, 2007

Düzenleyici Reformlar ve Kurumlar

in: ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİ II, Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Editor, Nobel, 2004

Ağbağ Analizine Giriş: Kavramlar ve Yöntemler

in: Çağdaş Kamu Yönetimi II, Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Editor, Nobel, 2004

Metrics

Publication

46

Citation (WoS)

372

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

461

H-Index (Scopus)

5

Project

3

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals