Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Socio-cultural dimensions of corruption in Turkish public administration

CORRUPTION IN PUBLIC ADMINISTRATION: AN ETHNOGRAPHIC APPROACH, pp.162-185, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Building a clean government in Turkey: pillars, perils, and prospects

CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE, vol.49, no.3, pp.185-203, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Accountability when hierarchical authority is absent - Views from public-private partnership practitioners

AMERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRATION, vol.38, no.1, pp.3-23, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Accountability challenges in networks an partnerships: evidence from educational partnerships in the United States

INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.70, no.2, pp.331-344, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kamu Personel Sisteminde Değişim Tartışmalarına Bir Katkı: ‘5-S Reform Çerçevesi’

Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.11-34, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Review of “Surveillance, Transparency, and Democracy—Public Administration in the Information Age”

Journal of Public Affairs Education, vol.23, pp.767-769, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Kısa Portre Denemesi Süleyman Demirel

SDÜ İİBF Dergisi, vol.21, pp.1093-1099, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Review of ”Handbook of Public Administration”

Journal of Public Affairs Education, vol.19, pp.773-775, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Accountability in Voluntary Partnerships: To Whom and for What?

Public Organization Review, vol.12, no.2, pp.157-174, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Democratizing Major Forces (4Cs) of Public Services: Expanding Choices and Empowering Voices

NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, vol.2, pp.71-80, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Yolsuzlukla Mücadelede Bir Temel Sor n Kurumsal Tekelcilik mi Çoğulculuk mu

İktisat İşletme ve Finans, vol.23, pp.64-86, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Teaching Collaboration in the Age of Networks

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.26, pp.255-268, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Managing Effectively in a Networked World

The Public Manager, vol.36, pp.33-38, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Major Issues Affecting Performance in Regional Collaboration

Studia Regionalia, vol.18, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Training of Civil Servants in Turkey : Progress Problems and Prospects

INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION, vol.27, pp.197-218, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Hükümet Programlarında Kamu Yönetimi Konularının Ele Alınışı

Türk İdare Dergisi, pp.263-273, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Teaching Civil Society to Undergraduate Students in Turkey: An Initial Assessment

The Crisis: Future Prospects on Politics, Culture and Governance, Ankara, Turkey, 16 - 20 July 2018

Kamu Yönetiminde Dikotomiler ve Dilemmalar

the Second Annual Meeting and International Conference of the CRIPT, Ankara, Turkey, 16 - 19 July 2018

Dijital Çağda Sivil Toplum Kuruluşları: Üç Temel Soru(n)

15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR15), Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.241-244

Güncel Sivil Toplum Teorileri ve Tasniflerine Dair Bazı Notlar

15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR15), Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.414-416

Reflections on Civil Society-State Relations in Turkey

ARNOVA-Asia Conference: The Nonprofit Worlds in Asia: Diverse Perspectives from a Fragmented Field of Study, PEKİN, China, 6 - 07 June 2017

Beyond Legal Corruption Toward Legitimized Corruption in Turkey ?

2015 EGPA European Group of Public Administration Annual Conference, Toulouse, France, 26 - 28 August 2015 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Örgütlerde Koordinasyon ve İşbirliği

in: Örgütsel Davranış ve Yönetimi, ÖZDEMİR,SERVET CEMALOĞLU,NECATİ, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.227-247, 2021

Eğitimde Hesapverebilirlik

in: Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama, Servet Özdemir, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.385-414, 2020

Methods of Policy Analysis: the US and Turkish Cases

in: POLICY ANALYSIS IN TURKEY, Caner Bakır,Güneş Ertan, Editor, Polity Press, Cambridge, UK , Bristol, pp.51-66, 2018

Anticorruption Policy in Turkey: Instruments, Issues, and Influences

in: PUBLIC POLICY MAKING IN A GLOBALIZED WORLD REVISED EDITION, ROBIN LEWIS, Editor, Routledge Curzon, London , London, pp.289-322, 2018

Social-Cultural Dimensions of Corruption in Turkish Public Administration

in: CORRUPTION IN PUBLIC ADMINISTRATION AN ETHNOGRAPHIC APPROACH, Davide Torsello, Editor, EE Elgar, Northampton, pp.162-185, 2016 identifier

Public Procurement in Infrastructure: The Case of Turkey

in: Government Favouritism in Europe The Anticorruption Report Volume 3, Alina Mingiu-Pippidi, Editor, Barbara Budrich Publishers, Berlin, pp.84-96, 2015

Sektörlerarası İşbirliği, İttifak ve Ortaklıklar

in: Çağdaş Kamu Yönetimi II, Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Editor, Nobel, pp.389-426, 2015

Revisiting Local Democracy in Turkey

in: Centralization Decentralization Debate Revisited, Göymen, K Sazak, O., Editor, Sabancı Universitesi: İPM, İstanbul, pp.306-320, 2014 identifier identifier

Bir Kamu Politikası Olarak Türkiye'de Yolsuzlukla Mücadele: Yasal-Kurumsal Çerçeve

in: Kamu Politikaları Kuram ve Uygulama, Mete Yıldız ve M. Zahit Sobacı, Editor, Adres Yayınları, Ankara, pp.624-655, 2013

Challenges Associated with Administrative and Professional Accountability in the Turkish Educational System

in: State and Administration in a Changing World, Jurac Nemec, B. Guy Peters, Editor, NISPAcee Press, pp.271-282, 2010 identifier

Preventing Corruption in Turkey: Issues, Instruments, and Institutions

in: Preventing Corruption in Asia: Institutional Design and Policy Capacity, Gong T., Ma S., Editor, Routledge, pp.164-188, 2009 identifier

Kamu Yönetimi Disiplininde Temel Soru(n)lar Tartışması ve Türkiye Açısından Bir Deneme

in: Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, Aksoy, Ş., Üstüner, Y., Editor, Nobel, 2007

Düzenleyici Reformlar ve Kurumlar

in: ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİ II, Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Editor, Nobel, 2004

Ağbağ Analizine Giriş: Kavramlar ve Yöntemler

in: Çağdaş Kamu Yönetimi II, Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Editor, Nobel, 2004