Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2011 - Continues Professor

    Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Non Academic Experience

  • 1989 - 1993 Planlama Uzmanı

    Devlet Planlama Teşkilatı