Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Danışmanlık Rolüne Derinlemesine Bir Bakış

11. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 12 December 2021

Using Motivational Interviewing in Working with Resistant Clients in Social Work Practices

6. Asia Pacific International Modern Sciences Congress, India, 15 December 2021

Re-thinking the Planned Intervention Process in Social Work Practice

3. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress, Turkey, 05 December 2021

The Use of Cognitive Behavioral Approach in Social Work Pratices with Children

Atlas 8th International Social Sciences Congress, Ankara, Turkey, 11 - 13 June 2021, pp.341-349 Sustainable Development

Okul sosyal hizmeti uygulamalarının dezavantajlı çocukların psiko-sosyal gelişimleri açısından önemi

II. İksad Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018

Madde bağımlılığı olan çocukların annelerinin deneyimleri ve multidisipliner yaklaşımla çalışma

III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 11 November 2017, pp.98 Sustainable Development

Engelli çocuğu olan annelerin sorun ve gereksinimleri

III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 11 November 2017, pp.23

Şiddete Uğramış Kadınlarla Sosyal Hizmet Görüşmesi

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Zihinsel Engelli Kardeşe Sahip Bireylerin, Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarına İlişkin Görüşleri ve Sosyal Politika Önerileri

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17)-Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 May 2017 Sustainable Development

Ankara’da Yerelleşme İzlenimleri

8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi-Türkiye’de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler, Turkey, 15 - 16 April 2016

Engelli Çocukların Katılımı-Engelli Çocukların Toplumsal Yaşamda Karşılaştığı Zorluklar

Engelli Çocuklar ve Aileleri için Kapsayıcı Hizmetler Panel ve Çalıştayı, 21 January 2017

Psikiyatrik rahatsızlığı olan bireylere bakım vermenin psiko sosyal boyutu

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015-İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek, Turkey, 26 - 28 November 2015

Başarmak

Başaranlar-3 Aralık Dünya Engelliler Günü Paneli, Turkey, 03 December 2014

Kronik hastalığı olan bireylerin toplumla bütünleşmelerinde sosyal hizmet uygulamaları

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2012-Farklılıkları Anlamak, Turkey, 7 - 08 November 2012

Sosyal hizmet eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeri

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011: 50. Yılında Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitimi, Turkey, 15 - 16 December 2011

Sosyal hizmetin bir bilim olarak gelişmesinde sosyal hizmet eğitiminin yeri

7. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi: 21.yy’da Sosyal Hizmetler Nereye, Turkey, 15 - 16 April 2011

Books & Book Chapters

Engellilik Tarihine Sosyal Hizmet Açısından Bir Bakış

in: Tarih Öncesinden Günümüze Engellilik – Çok Disiplinli ve Karşılaştırmalı Bir Bakış, Yakut İpekoğlu, Hilal, Editor, Ege Yayınevi, pp.135-161, 2021

Engelli Çocuğa Sahip Göçmen Kadınlarla Grup Çalışması

in: Grup Çalışması - Sosyal Hizmet Alanlarından Uygulama Örnekleri, Ege, Ahmet; Tekindal, Melike, Editor, Nobel Yayınevi, pp.227-251, 2021

Engellilik ve Sivil Toplum Kuruluşları

in: Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet-Sorun Alanları ve Vaka Örnekleri, Buz, Sema; Afyonoğlu, Meliha Funda, Editor, Nobel Yayınevi, pp.251-282, 2021

Kent ve Engellilik Çerçevesinde Ulaşılabilir Kent Gereksinimi ve Olanakları

in: Kentsel Sosyal Hizmet, Buz Sema, Gencer Tahir Emre, Bolgün Cemre, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.327-355, 2020

Engellilik ve Çocuk

in: Çocuklarla Çalışma-Temel Alanlar, Uygulamalar, Güncel Tartışmalar, Paslı Figen, Aslantürk Hüsnünur, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.287-311, 2020

Sosyal Hizmet Eğitiminde Öğrenci Boyutu

in: Sosyal Hizmet Eğitimi, Özgür Altındağ, Aslıhan Aykara, Editor, Gece Kitaplığı, pp.159-188, 2018

Çocukların İhtiyaçlarına Cevap Verme Çabası

in: Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulaması, Ercüment Erbay, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.33-52, 2017

Engelli Çocukların Katılım Hakkı

in: Çocuk Katılımı, Doç. Dr. Ercüment Erbay, Editor, Nobel Yayıncılık, pp.130-142, 2016

Kişisel ve Mesleki Gelişim

in: Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar, Tarık Tuncay, Editor, Nika Yayınevi, pp.427-444, 2015

Alternatif Müdahale: Çin Kökenli Bir Beden-Zihin-Ruh Yaklaşımı

in: Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar, Tarık Tuncay, Editor, Nika Yayınevi, pp.319-328, 2015

Sosyal Hizmeti Araştırmak

in: Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar, Tarık Tuncay, Editor, Nika Yayınevi, pp.185-198, 2015

Metrics

Publication

44

H-Index (WoS)

1

Project

2
UN Sustainable Development Goals