Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2007 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans SHO 217 Sosyal Hizmet Araştırması 1

  • Lisans SHO 373 Gençlerle Sosyal Hizmet

  • Lisans SHO 151 Sosyal Hizmete Giriş

  • Lisans SHO 473 Engellilerle Sosyal Hizmet

  • Lisans SHO 381 Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri