Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2007 - Continues Research Assistant

    Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü

Courses

  • Undergraduate SHO 217 Sosyal Hizmet Araştırması 1

  • Undergraduate SHO 373 Gençlerle Sosyal Hizmet

  • Undergraduate SHO 151 Sosyal Hizmete Giriş

  • Undergraduate SHO 473 Engellilerle Sosyal Hizmet

  • Undergraduate SHO 381 Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri