Education Information

Education Information

 • 1998 - 2005 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Turkey

 • 1991 - 1995 Expertise In Medicine

  Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Ve Klinik Biyokimya, Turkey

 • 1982 - 1988 Postgraduate

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Topoizomeraz I`in saflaştırılması ve bazı özelliklerinin incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr)