Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA YER ALAN OLUMSUZ DUYGULAR VE KARAKTERLERİN KULLANDIĞI BAŞ ETME STRATEJİLERİ

Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.914-931, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul öncesi eğitim ortamlarında yaratıcı drama kullanımı: Öğretmenler ve öğretmen adayları perspektifinden bir inceleme

HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, sa.1, ss.409-424, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tuning in to Kids: A piloting study targeted to support Turkish parents’ emotion socialization

8th International Psychological Applications and Trends, Zagreb, Hırvatistan, 04 Mayıs 2019, ss.91

Supporting Emotion Socialization Skills of Preschool Teacher Candidates

8th International Psychological Applications and Trends, Zagreb, Hırvatistan, 04 Mayıs 2019, ss.145-150

Çocuk Edebiyatı ve Bibliyoterapi Uygulamaları

Prof. Dr. Sedat Sever'e Armağan -Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 Nisan 2019, ss.1-10

Situation assessment of refugees living in Turkey

18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, Hollanda, 28 Ağustos - 01 Eylül 2017

The Social and Economic Adaptations of Refugees Living in Turkey

Society for Research in Child Development Biennial Meeting 2017, 6 - 08 Nisan 2017

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA YARATICIDRAMA KULLANIMI:ÖĞRETMENLER VE ÖĞRETMEN ADAYLARIPERSPEKTİFİNDEN BİR İNCELEME

26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mart 2016, cilt.14, ss.409-424

Hayat Ağacı Yaklaşımı nın Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığı nda Kullanımı Bir Olgu Örneği

I. Uluslararası Katılımlı Sanat Terapileri ve Yaratıcılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016

Resimli Çocuk Kitaplarının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi

26. Uluslararası Eğitimde Drama Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mart 2016

Experiences of Candidate Preschool Teachers on Art Education and Implementations

7th World Conference on Educational Sciences, Atina, Yunanistan, 5 - 07 Şubat 2015, ss.10-17

Dealing With Feelings How a Little Child Experiences Anger

2nd Teaching & Education Conference, Floransa, İtalya, 16 - 19 Eylül 2015

Bana Bir Oyuncak Çiz Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyuncak Çizimleri

1. Uluslararası Oyun Oyuncak Kongresi, Erzurum, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2015

Alışveriş Merkezlerinde Çocukları Neler Bekliyor

16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2010