Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Feasibility of Boari Bladder Flap Procedure in Patients With Heterotrophic Renal Transplant

EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION, cilt.17, sa.5, ss.599-603, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Unusual presentations of Carney Complex in patient with a novel PRKAR1A mutation

Neuroendocrinology Letters, cilt.38, ss.248-254, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

LAPROSCOPIC PYELOPLASTY WITH TRANSMESO APPROACH

JOURNAL OF ENDOUROLOGY, cilt.26, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

LAPAROSCOPIC TRANSVESICAL BLADDER PERFORATION REPAIR

JOURNAL OF ENDOUROLOGY, cilt.26, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

LAPAROSCOPIC PIYELOLITHOTOMY IN A HORSESHOE KIDNEY

JOURNAL OF ENDOUROLOGY, cilt.26, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY IN HORSESHOE KIDNEY

JOURNAL OF ENDOUROLOGY, cilt.26, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kadınlarda sakral nöromodulasyonun etkinliği ve yaşam kalitesine etkisi

Ege Tıp Dergisi, cilt.57, sa.4, ss.218-221, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri