Hacettepe Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Zorbaz O., Tuzgöl Dost M., "Examination Of Problematic Internet Use Of High School Student In Terms Of Gender, Social Anxiety And Peer Relations", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, pp.298-310, 2014
Bilge F., Tuzgöl Dost M., Cetin B., "Factors Affecting Burnout And School Engagement Among High School Students: Study Habits, Self-Efficacy Beliefs, And Academic Success", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, pp.1721-1727, 2014
Bilge F., Tuzgöl Dost M., Cetin B., "Factors Affecting Burnout and School Engagement among High School Students Study Habits Self Efficacy Beliefs and Academic Success", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, pp.1709-1727, 2014 (Link)
Osman Z., Tuzgöl Dost M., "Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının cinsiyet sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, pp.298-310, 2014
Tuzgöl Dost M., "Güney Afrika ve Türkiye deki üniversite öğrencilerinin bazı değişkenlere göre öznel iyi oluş ve yaşam doyumlarının incelenmesi", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.35, pp.75-89, 2010
Tuzgöl Dost M., Cenkseven Önder F., "Öğretim elemanlarının sosyo demografik değişkenlere ve üniversitelerini değerlendirmelerine göre iş doyumları", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.33, pp.28-39, 2008
Tuzgöl Dost M., "Subjective well being among university students", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.31, pp.188-197, 2006
Tuzgöl Dost M., "Ruh sağlığı ve öznel iyi oluş", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.20, pp.223-231, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Korkut Owen Jr. F., Tuzgöl Dost M., Bugay Sökmez A., "Psikolojik Danışman Eğitiminde Mesleğe İlişkin (Profesyonel) Kişisel Eğilimi Değerlendirme: Ölçek Geliştirme Çalışması", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.8, pp.173-191, 2018 (Link)
Bayar Ö., Tuzgöl Dost M., "Üniversite Öğrencilerinde Öz-Şefkatin Yordayıcıları Olarak Bağlanma Tarzı ve Algılanan Sosyal Destek", , 2017 (Link)
Yilmaz E., Tuzgöl Dost M., "Polislerin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri ile Öfke ve Öfke İfade Tarzları", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.6, ss.15-34, 2016 (Link)
Ahmet Selçuk K., Tuzgöl Dost M., "Romantik İlişkiyi Değerlendirme Ölçeği nin geliştirilmesi", Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme, cilt.4, ss.15-32, 2015
Korkut Owen Jr. F., Tuzgöl Dost M., Bugay Tuna A., "Psikolojik danışman eğitiminde mesleğe ilişkin kişisel eğilimler", Ege Eğitim Dergisi, cilt.15, ss.300-317, 2014
Tuzgöl Dost M., Keklik İ., "Sürekli kaygı umutsuzluk ve benlik saygısının ergenlerin riskli davranışlarını yordama gücü", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.195-208, 2014
Korkut Owen Jr. F., Bugay Tuna A., Tuzgöl Dost M., "Psikolojik danışman eğitimcilerinin psikolojik danışman adaylarının mesleğe ilişkin kişisel eğilimleri hakkındaki görüşleri", International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.11, pp.1037-1055, 2014 (Link)
Ahmet Selçuk K., Tuzgöl Dost M., "Üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerinde algıladıkları istismar", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.5, ss.160-172, 2013
Tuzgöl Dost M., Keklik İ., "Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.389-407, 2012
Tuzgöl Dost M., "Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun bazı değişkenlere göre incelenmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.132-143, 2007
Tuzgöl Dost M., Cenkseven Önder F., "Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mesleki sorunları", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.203-218, 2007
Tuzgöl Dost M., "Öznel iyi oluş ölçeği nin geliştirilmesi Geçerlik güvenirlik çalışması", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.3, ss.103-110, 2005
Tuzgöl Dost M., "Ana baba tutumları farklı lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.2, ss.39-48, 2000
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bayar Ö., Tuzgöl Dost M., "Olumsuz Yaşam Olayları Kontrol Listesinin Geliştirilmesi", 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, TÜRKİYE,
Tuzgöl Dost M., Aytaç M., Özcan S., Kibrislioğlu N., "Ebeveynlik Tarzının Kişilik Özellikleri, Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumuna Etkisi", I. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, İzmit, TÜRKİYE, , cilt.1
Osman Z., Tuzgöl Dost M., "Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeği nin lise öğrencilerine uyarlanması", XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, TÜRKİYE,
Korkut Owen Jr. F., Tuzgöl Dost M., Bugay Tuna A., "Mesleğe İlişkin Kişisel Eğilimi Değerlendirme Ölçeği nin MİKEDÖ Geliştirilmesi", XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, TÜRKİYE,
Yilmaz E., Tuzgöl Dost M., "Polislerin kişilerarası problem çözme becerileri sürekli öfke ve öfke ifade tarzları", XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,, TÜRKİYE,
Tuzgöl Dost M., "Job satisfaction of Turkish academics according to a set of occupational and personal variables", 4th World Conference on Educational Sciences, , , vol.46, pp.4918-4922
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tuzgöl Dost M., Cenkseven Önder F., "Pozitif Psikolojinin Türkiye’deki Durumu", Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik III, Fidan Korkut Owen, Ragıp Özyürek, Dean Owen, Ed., Nobel Yayınevi, Ankara, ss.275-310, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Hacettepe Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi