Hacettepe Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Yrd.Doç.Dr., HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2009 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, D.Kepir Savoly, "Okuldan İşe Geçiş Becerileri Geliştirme Programının Kariyer Uyumu ve Kariyer İyimserliğine Etkisi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, Ö.Bayar, "Üniversite öğrencilerinde öz-şefkatin yordayıcıları olarak bağlanma tarzı ve algılanan sosyal destek", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Yilmaz, "Polislerin kişilerarası problem çözme becerileri, öfke ve öfke ifade tarzları", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, M.Karabeyeser, "Üniversite öğrencilerinin anne - baba tutumları ve stresli yaşam olaylarına göre psikolojik iyi oluşu", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, O.Zorbaz, "Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, A.Kilinçer, "Üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerinde algıladıkları istismar", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Hacettepe Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi