Education Information

Education Information

 • 1999 - 2006 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji, Turkey

 • 1994 - 1997 Postgraduate

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat, Psikoloji, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Çeşitli psikolojik sorunları olan ergenlerde bağlanma biçimleri ve algılanan aile ortamları ile kişilerarası şema örüntüleri arasındaki ilişkilerin objektif ve projektif temelli değerlendirilmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji (Dr)

 • 1997 Postgraduate

  Life events depression, social support systems, reasons for living and svicide probability among university students

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate French

 • C1 Advanced English