Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilimdalı, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilimdalı, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Doğrudan yabancı yatırımlar ve kurumsal gelişmişlik ilişkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2010 Postgraduate

  AB ve Gümrük Birliği'nin endüstri içi ticaret üzerindeki etkisi ve endüstri içi ticaretin belirleyenleri

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English