Education Information

Post Doctorate of Medicine, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Tıp Fakültesı, Turkey 1996 - 1999
Expertise In Medicine, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Tıp Fakültesı, Turkey 1990 - 1996

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Certificates, Courses and Trainings

Health&Medicine, Laboratuvar Hayvanları Kullanım Sertifika Programı, Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim Merkezi, 2013

Dissertations

Post Doctorate of Medicine, Glukokortikoid tedavisi ile kalsiyum-D vitamini desteğinin Duchenne müsküler distrofili çocuklarda kemik kitlesi ve kemik döngüsü üzerine etkileri, Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 1999
Expertise In Medicine, Yapısal büyüme gecikmesi olan çocuklarda serum IGF-1 ve IGFBP-3 düzeyleri, Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 1996

Research Areas

Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Child Health and Diseases, Pediatric Endocrinology and Metabolism

Academic Titles / Tasks

Professor, Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2010 - Continues
Associate Professor, Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2004 - 2010
Assistant Professor, Hacettepe University, Tıp Fakültesi (İngilizce), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 1999 - 2005

Professional Experience

Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Program Koordinatörü, Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), 2019 - Continues
Saülık Bakanlığı, Ulusal Yenidoğan Tarama ProgramıKonjenital Adrenal Hiperplazi Taraması Çalışma Grubu Üyesi, Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), 2016 - Continues
Sağlık Bakanlığı, Neonatal Tarama Programı Bilim Komisyonu Üyeliği, Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), 2006 - Continues
Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Program Koordinatör Yardımcısı, Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), 2003 - 2019
BAP Scientific Commissioner, Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), 2016 - 2018
Board Member, Hacettepe Üniversitesi, H.Ü. Tıp Fakültesi, 2014 - 2017
Fakülte Kurulu Üyesi, Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), 2014 - 2017
Surgeon General, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Tıp Fakültesı, 2010 - 2011
Deputy Chief Physician, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Tıp Fakültesı, 2008 - 2010

Courses

Endocrine disorders during childhood, Under Graduate, 2018 - 2019
Çocukluk çağıo endokrinolojik hastalıkları, Under Graduate, 2016 - 2017
Childhood endocrine disorders, Under Graduate, 2016 - 2017

Advising Theses

Özön Z. A. , Çocukluk Çağında Tip 1 Poliglandüler Sendromlu Olguların Klinik Özellikleri, Expertise In Medicine, M.Oğuz(Student), 2019
Özön Z. A. , Amiodaron kullanan çocuk ve adolesanlarda tiroid fonksiyon bozukluğunun değerlendirilmesi, Expertise In Medicine, F.ALİYEV(Student), 2019
ÖZÖN Z. A. , Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılmış Çocuk ve Adolesanlarda Uzun Dönem Endokrinolojik Komplikasyonlar, Expertise In Medicine, I.NAR(Student), 2014
ÖZÖN Z. A. , Primer konjenital hipotiroidili yenidoğanlarda, Na-L-tiroksin tedavisinin serum tiroid hormon düzeylerine etkisinin incelenmesi, Expertise In Medicine, C.GÜNBEY(Student), 2013
ÖZÖN Z. A. , Obez ve obez olmayan polikistik over sendromlu adolesanlarda OGTT, HOMA-IR, serum adiponektin düzeylerinin değerlendirilmesi, Expertise In Medicine, M.Didem(Student), 2010
ÖZÖN Z. A. , Vasküler komplikasyon riski taşıyan adolesanlarda (diyabet – glukoz intoleransı – obezite) homosistein düzeyi ve endotel fonksiyon göstergeleri, Expertise In Medicine, M.ERKOÇOĞLU(Student), 2007

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings