Eğitim Bilgileri

Tıpta Yandal Uzmanlık, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Tıp Fakültesı, Türkiye 1996 - 1999
Tıpta Uzmanlık, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Tıp Fakültesı, Türkiye 1990 - 1996

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Sağlık ve Tıp, Laboratuvar Hayvanları Kullanım Sertifika Programı, Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim Merkezi, 2013

Yaptığı Tezler

Tıpta Yandal Uzmanlık, Glukokortikoid tedavisi ile kalsiyum-D vitamini desteğinin Duchenne müsküler distrofili çocuklarda kemik kitlesi ve kemik döngüsü üzerine etkileri, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Türkçe), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 1999
Tıpta Uzmanlık, Yapısal büyüme gecikmesi olan çocuklarda serum IGF-1 ve IGFBP-3 düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Türkçe), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 1996

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Türkçe), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2010 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Türkçe), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2004 - 2010
Yrd.Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (İngilizce), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 1999 - 2005

Akademik İdari Deneyim

Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Program Koordinatörü, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Türkçe), 2019 - Devam Ediyor
Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Program Koordinatör Yardımcısı, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Türkçe), 2003 - 2019
BAP Bilimsel Komisyon Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Türkçe), 2016 - 2018
Hacettepe Üniversitesi, H.Ü. Tıp Fakültesi, 2014 - 2017
Fakülte Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Türkçe), 2014 - 2017
Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Tıp Fakültesı, 2010 - 2011
Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Tıp Fakültesı, 2008 - 2010

Verdiği Dersler

Endocrine disorders during childhood, Lisans, 2018 - 2019
Çocukluk çağıo endokrinolojik hastalıkları, Lisans, 2016 - 2017
Childhood endocrine disorders, Lisans, 2016 - 2017

Yönetilen Tezler

Özön Z. A., Çocukluk Çağında Tip 1 Poliglandüler Sendromlu Olguların Klinik Özellikleri, Tıpta Uzmanlık, M.Oğuz(Öğrenci), 2019
Özön Z. A., Amiodaron kullanan çocuk ve adolesanlarda tiroid fonksiyon bozukluğunun değerlendirilmesi, Tıpta Uzmanlık, F.ALİYEV(Öğrenci), 2019
ÖZÖN Z. A., Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılmış Çocuk ve Adolesanlarda Uzun Dönem Endokrinolojik Komplikasyonlar, Tıpta Uzmanlık, I.NAR(Öğrenci), 2014
ÖZÖN Z. A., Primer konjenital hipotiroidili yenidoğanlarda, Na-L-tiroksin tedavisinin serum tiroid hormon düzeylerine etkisinin incelenmesi, Tıpta Uzmanlık, C.GÜNBEY(Öğrenci), 2013
ÖZÖN Z. A., Obez ve obez olmayan polikistik over sendromlu adolesanlarda OGTT, HOMA-IR, serum adiponektin düzeylerinin değerlendirilmesi, Tıpta Uzmanlık, M.Didem(Öğrenci), 2010
ÖZÖN Z. A., Vasküler komplikasyon riski taşıyan adolesanlarda (diyabet – glukoz intoleransı – obezite) homosistein düzeyi ve endotel fonksiyon göstergeleri, Tıpta Uzmanlık, M.ERKOÇOĞLU(Öğrenci), 2007

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ÖZÖN Z. A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hastane İşletim Sisteminde Elektronik İstem Girişinin, Klinik Patoloji Hizmetlerinin Kalite ve Verimliliğine Etkisi, 2010 - 2019

Metrikler

Akademi Dışı Deneyim

Hacettepe Üniversitesi
Bakanlık, Hacettepe Üniversitesi