Education Information

Education Information

 • 2013 - 2015 Postgraduate

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gelişim Psikolojisi Anabilimdalı, Turkey

 • 2011 - 2013 Masters (Non-Thesis,Evening Education)

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi A.B.D., Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  Anne bildirimine dayalı ekonomik güçlük, eşler arasındaki çatışma ve ergenlerin problem davranışları arasındaki ilişkilerin aile stres modeli çerçevesinde incelenmesi: Bir izleme çalışması

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gelişim Psikolojisi (Yl)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English