Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Health Scıences, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Turkey

 • 2001 - 2007 Undergraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Antalya'da Yetişen Tanacetum L. (Asteraceae) Cinsine Ait Taksonlar Üzerinde Araştırmalar

  Ankara University, Instıtute Of Health Scıences

 • 2010 Postgraduate

  Tefenni (Burdur) ilçesinin florası ve halk ilaçları

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate German

 • C1 Advanced English