Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2011 - Continues Professor

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Tıp Fakültesi

Non Academic Experience

 • 1994 - 1999 Başasistan

  SAĞLIK BAKANLIĞI

Courses

 • Postgraduate ANTİBİYOTİK DİRENÇ MEKANİZMALARI

 • Postgraduate ENFEKSİYON HASTALIKLARININ TANISINDA TEMEL LABORATUVAR TESTLERİ

 • Undergraduate EVALUATİON OF MİCROBİOLOGİCAL TESTS İN CLİNİCAL PRACTİCE

 • Postgraduate ANTİBİYOTİKLER

 • Undergraduate SEXUALLY TRANSMİTTED İNFECTİONS

 • Undergraduate HIV/AIDS AND SEXUALLY TRANSMİTTED OTHER İNFECTİONS; PROTECTİON

 • Undergraduate HIV/AIDS VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN DİĞER ENFEKSİYONLAR; KORUNMA

 • Undergraduate CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

 • Postgraduate KLİNİK UYGULAMADA MİKROBİYOLOJİK TESTLERİN KULLANIMI

 • Postgraduate CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

 • Undergraduate KLİNİK UYGULAMADA MİKROBİYOLOJİK TESTLERİN KULLANIMI