Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Segmentation of Objects in RGB-D Scenes by Clustering Surfaces

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018 identifier identifier

Automatic Recognition of Traffic Signs

7th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA), Dubrovnik, Hırvatistan, 4 - 06 Eylül 2011, ss.361-366 identifier identifier