Eğitim Bilgileri

Post Doktora, University of Texas at Dallas, Center For Basic Neuroscience, Amerika Birleşik Devletleri 2000 - 2003
Tıpta Uzmanlık, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji, Türkiye 1994 - 1999
Lisans, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye 1986 - 1993

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Nörobiyoloji, Nörofizyoloji, Temel Bilimler

Verdiği Dersler

Neuropharmacology, Doktora, 2017 - 2018

Yönetilen Tezler

SARA M. Y., The protective role of escitalopram on impared hippocampal neuroplasticity during rem deprivation, Doktora, İ.MİKDAT(Öğrenci), 2013
SARA M. Y., Kronik stresin sıçan izole atriyumundaki adrenerjik, kolinerjik ve adenozinerjik aktivite üzerine etkileri, Doktora, Ş.ALPAT(Öğrenci), 2010

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

SARA M. Y., ÇİMEN B., YEŞİLTEPE M., BAYRAKTAR E., MENEKŞEDAĞ Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Alzheimer Hastalığına Eşlik Eden Nöropsikiyatrik Semptomlara Yeni Yaklaşımlar Tedavide Vagal Sinir Uyarımı ve Etiyolojide Fruktoz Tüketimi, 2020 - 2022
SARA M. Y., YEŞİLTEPE M., BAYRAKDAR A., ALTEN B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yüksek fruktozla beslenen sıçanlarda gelişen hipokampal öğrenmebellek ve duygudurum bozukluklarında santral insülin direncinin rolü ve GSK3 inhibisyonu ile tedavisi, 2017 - 2022
SARA M. Y., Taş S. T., Alten B., Al Bayrakdar A., Yeşiltepe M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Antihistaminik İlaçların Akut ve Kronik Kullanımında Öğrenme-Bellek ve Uykusuzluk Üzerine Etkileri, 2017 - 2019
SARA M. Y., Alten B., Yeşiltepe M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Metformin bir antidepresan mıdır?: Sıçan insülin direnci modelinde depresyon ve anksiyetenin incelenmesi ve tedavisi., 2016 - 2017
SARA M. Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Uluslarası Nanotoksikoloji Kongresi 2016, 2016 - 2017
SARA M. Y., SARGON M. F., TÜBİTAK Projesi, Lazer ile malzeme işleme sırasında oluşan ve solunum ile vücuda alınan nanoparçacıkların sıçan organlarına dokularına ve hücre hatlarına etkileri Proje no TÜBİTAK 113S223 nolu proje, 2013 - 2017
SARA M. Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Cerrahi Araştırma ve Deney Hayvanlari Ünitelerinin Verimliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılması, 2013 - 2016
SARA M. Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Rem Yoksunluğunda Bozulan Hipokampal Nöroplastisite Üzerine Essitalopramın Koruyucu Etkisi, 2012 - 2016
SARA M. Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kronik Stresin Sıçan İzole Atriyumundaki Adrenerjik, Kolinerjik Aktivite Üzerine Etkileri, 2010 - 2016

Metrikler

Akademi Dışı Deneyim

Hacettepe Universitesi Tp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Univ. Texas Southwestern Medical Center at Dallas, Center for basic Neuroscience
Hacettepe Universitesi Tp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Hacettepe Universitesi Tp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Univ. Texas Southwestern Medical Center at Dallas, Center for basic Neuroscience
Hacettepe Üniversitesi