Eğitim Bilgileri

Post Doktora, University Of Texas At Dallas, Center For Basic Neuroscience, Amerika Birleşik Devletleri 2000 - 2003
Tıpta Uzmanlık, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji, Türkiye 1994 - 1999
Lisans, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye 1986 - 1993

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Nörobiyoloji, Nörofizyoloji, Temel Bilimler

Verdiği Dersler

Neuropharmacology, Doktora, 2017 - 2018

Yönetilen Tezler

SARA M. Y. , The protective role of escitalopram on impared hippocampal neuroplasticity during rem deprivation, Doktora, İ.MİKDAT(Öğrenci), 2013
SARA M. Y. , Kronik stresin sıçan izole atriyumundaki adrenerjik, kolinerjik ve adenozinerjik aktivite üzerine etkileri, Doktora, Ş.ALPAT(Öğrenci), 2010

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

SARA M. Y. , Taş S. T. , Alten B., Al Bayrakdar A., Yeşiltepe M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Antihistaminik İlaçların Akut ve Kronik Kullanımında Öğrenme-Bellek ve Uykusuzluk Üzerine Etkileri, 2017 - 2019
SARA M. Y. , Alten B., Yeşiltepe M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Metformin bir antidepresan mıdır?: Sıçan insülin direnci modelinde depresyon ve anksiyetenin incelenmesi ve tedavisi., 2016 - 2017
SARA M. Y. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Uluslarası Nanotoksikoloji Kongresi 2016, 2016 - 2017
SARGON M. F. , SARA M. Y. , TÜBİTAK Projesi, Lazer ile malzeme işleme sırasında oluşan ve solunum ile vücuda alınan nanoparçacıkların sıçan organlarına dokularına ve hücre hatlarına etkileri Proje no TÜBİTAK 113S223 nolu proje, 2013 - 2017
SARA M. Y. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Cerrahi Araştırma ve Deney Hayvanlari Ünitelerinin Verimliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılması, 2013 - 2016
SARA M. Y. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Rem Yoksunluğunda Bozulan Hipokampal Nöroplastisite Üzerine Essitalopramın Koruyucu Etkisi, 2012 - 2016
SARA M. Y. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kronik Stresin Sıçan İzole Atriyumundaki Adrenerjik, Kolinerjik Aktivite Üzerine Etkileri, 2010 - 2016

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):111
h-indeksi (WOS):4