Education Information

Post Doctorate, University Of Texas At Dallas, Center For Basic Neuroscience, United States Of America 2000 - 2003
Expertise In Medicine, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji, Turkey 1994 - 1999
Undergraduate, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey 1986 - 1993

Research Areas

Life Sciences, Neurobiology, Neurophysiology, Natural Sciences

Courses

Neuropharmacology, Doctorate, 2017 - 2018

Advising Theses

SARA M. Y. , The protective role of escitalopram on impared hippocampal neuroplasticity during rem deprivation, Doctorate, İ.MİKDAT(Student), 2013
SARA M. Y. , Kronik stresin sıçan izole atriyumundaki adrenerjik, kolinerjik ve adenozinerjik aktivite üzerine etkileri, Doctorate, Ş.ALPAT(Student), 2010

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

SARA M. Y. , Taş S. T. , Alten B., Al Bayrakdar A., Yeşiltepe M., Project Supported by Higher Education Institutions, Antihistaminik İlaçların Akut ve Kronik Kullanımında Öğrenme-Bellek ve Uykusuzluk Üzerine Etkileri, 2017 - 2019
SARA M. Y. , Alten B., Yeşiltepe M., Project Supported by Higher Education Institutions, Metformin bir antidepresan mıdır?: Sıçan insülin direnci modelinde depresyon ve anksiyetenin incelenmesi ve tedavisi., 2016 - 2017
SARA M. Y. , Project Supported by Higher Education Institutions, Uluslarası Nanotoksikoloji Kongresi 2016, 2016 - 2017
SARGON M. F. , SARA M. Y. , TUBITAK Project, Lazer ile malzeme işleme sırasında oluşan ve solunum ile vücuda alınan nanoparçacıkların sıçan organlarına dokularına ve hücre hatlarına etkileri Proje no TÜBİTAK 113S223 nolu proje, 2013 - 2017
SARA M. Y. , Project Supported by Higher Education Institutions, Cerrahi Araştırma ve Deney Hayvanlari Ünitelerinin Verimliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılması, 2013 - 2016
SARA M. Y. , Project Supported by Higher Education Institutions, Rem Yoksunluğunda Bozulan Hipokampal Nöroplastisite Üzerine Essitalopramın Koruyucu Etkisi, 2012 - 2016
SARA M. Y. , Project Supported by Higher Education Institutions, Kronik Stresin Sıçan İzole Atriyumundaki Adrenerjik, Kolinerjik Aktivite Üzerine Etkileri, 2010 - 2016

Citations

Total Citations (WOS):111
h-index (WOS):4