Education Information

Post Doctorate, University of Texas at Dallas, Center For Basic Neuroscience, United States Of America 2000 - 2003
Expertise In Medicine, Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Farmakoloji, Turkey 1994 - 1999
Undergraduate, Ankara University, Tıp Fakültesi, Turkey 1986 - 1993

Research Areas

Life Sciences, Neurobiology, Neurophysiology, Natural Sciences

Courses

Neuropharmacology, Doctorate, 2017 - 2018

Advising Theses

SARA M. Y., The protective role of escitalopram on impared hippocampal neuroplasticity during rem deprivation, Doctorate, İ.MİKDAT(Student), 2013
SARA M. Y., Kronik stresin sıçan izole atriyumundaki adrenerjik, kolinerjik ve adenozinerjik aktivite üzerine etkileri, Doctorate, Ş.ALPAT(Student), 2010

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

SARA M. Y., ÇİMEN B., YEŞİLTEPE M., BAYRAKTAR E., MENEKŞEDAĞ Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Alzheimer Hastalığına Eşlik Eden Nöropsikiyatrik Semptomlara Yeni Yaklaşımlar Tedavide Vagal Sinir Uyarımı ve Etiyolojide Fruktoz Tüketimi, 2020 - 2022
SARA M. Y., YEŞİLTEPE M., BAYRAKDAR A., ALTEN B., Project Supported by Higher Education Institutions, Yüksek fruktozla beslenen sıçanlarda gelişen hipokampal öğrenmebellek ve duygudurum bozukluklarında santral insülin direncinin rolü ve GSK3 inhibisyonu ile tedavisi, 2017 - 2022
SARA M. Y., Taş S. T., Alten B., Al Bayrakdar A., Yeşiltepe M., Project Supported by Higher Education Institutions, Antihistaminik İlaçların Akut ve Kronik Kullanımında Öğrenme-Bellek ve Uykusuzluk Üzerine Etkileri, 2017 - 2019
SARA M. Y., Alten B., Yeşiltepe M., Project Supported by Higher Education Institutions, Metformin bir antidepresan mıdır?: Sıçan insülin direnci modelinde depresyon ve anksiyetenin incelenmesi ve tedavisi., 2016 - 2017
SARA M. Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Uluslarası Nanotoksikoloji Kongresi 2016, 2016 - 2017
SARA M. Y., SARGON M. F., TUBITAK Project, Lazer ile malzeme işleme sırasında oluşan ve solunum ile vücuda alınan nanoparçacıkların sıçan organlarına dokularına ve hücre hatlarına etkileri Proje no TÜBİTAK 113S223 nolu proje, 2013 - 2017
SARA M. Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Cerrahi Araştırma ve Deney Hayvanlari Ünitelerinin Verimliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılması, 2013 - 2016
SARA M. Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Rem Yoksunluğunda Bozulan Hipokampal Nöroplastisite Üzerine Essitalopramın Koruyucu Etkisi, 2012 - 2016
SARA M. Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Kronik Stresin Sıçan İzole Atriyumundaki Adrenerjik, Kolinerjik Aktivite Üzerine Etkileri, 2010 - 2016

Metrics

Non Academic Experience

Hacettepe Universitesi Tp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Univ. Texas Southwestern Medical Center at Dallas, Center for basic Neuroscience
Hacettepe Universitesi Tp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Hacettepe Universitesi Tp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Univ. Texas Southwestern Medical Center at Dallas, Center for basic Neuroscience
Hacettepe Üniversitesi