Türkiye'deki bazı önemli rosa spp. yayılım alanlarında gül gal arıları (Diplolepis spp., Cynipidae, Hymenoptera) ile ilişkili kommünite bileşenlerinin araştırılması


Öğrenci: ÖZLEM METE

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): YUSUF ORHAN MERGEN