Bazı yeni 2-sübstitüe benzotiyazol türevlerinin ames test sistemi ile mutajenik etkilerinin belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: SİBEL SARI

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NURAN DİRİL