Türkiye tersiyer kömürlerinin jeoistatistiksel olarak incelenmesi


Öğrenci: FIRAT ATALAY

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ABDULLAH ERHAN TERCAN