Bir özelleştirme yöntemi olarak imtiyaz hakkı sağlayan sözleşmelerin Avrupa Birliği su piyasasında kullanımı ve Türkiye uygulamaları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: MUSTAFA KIZILTAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AHMET BURÇİN YERELİ