Sosyal ağ analizinin hastalık biyobelirteçlerinin belirlenmesinde kullanımı


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HATİCE YAĞMUR ZENGİN

Danışman: Erdem Karabulut