Siroz geliştirilmiş sıçanlarda ilaç dağılımı ve eliminasyonu üzerine veriliş yolunun etkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: MUSTAFA SİNAN KAYNAK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SELMA ŞAHİN