Determination of liquid egg quality and effects of heat treatment on egg proteins


Öğrenci: REYHAN SELİN UYSAL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İSMAİL HAKKI BOYACI