Benzoksazol türevi 12 bileşiğin salmonella Typhımırıum TA98, TA100 üzerine mutajenik aktiviteleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: DERYA AKKURT

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NURAN DİRİL