Bazı benzoksazin türevlerinin Rec yöntemi ile genotoksik potansiyellerinin ve ökaryotik DNA topoizomeraz I enzimi üzerindeki inhibisyon etkilerinin değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: FATMA ZİLİFDAR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NURAN DİRİL