1990 sonrası maliye politikalarının etkileri açısından Türkiye`de özel sektör sigortacığılının analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: DİLEK MEYDAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AHMET BURÇİN YERELİ