İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci'nin tiyatroları üzerine bir inceleme


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: KORAY ÜSTÜN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SERDAR ODACI