Mısır (Zea mays L. )'ın bazı çeşitlerinde ağır metal (Cd,Pb) stresinin etkilerinin belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: BEYCAN AYHAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): YASEMİN EKMEKÇİ