Nohut (Cicer arietinum L.) çeşit ve hatlarının soğuk stresine karşı toleransının fizyolojik ve biyokimyasal parametreler ile belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: ÖZLEM TURAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): YASEMİN EKMEKÇİ