Bir seri 1,4-benzoksazin-3-on türevi bileşiğin sitotoksik, genotoksik, mutajenik potansiyellerinin araştırılması ve farmakofor modellemesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: EGEMEN FOTO

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NURAN DİRİL