1 Numaralı Tokat Şer'iyye Sicili'nin analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: GÜLTEN ALTINTAKAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): EMİNE ERDOĞAN ÖZÜNLÜ