Bal arısı (Apis mellifera L. ; Hymenoptera:Apidae) kolonilerindeki Varroa destructor (Acari: Varroidae) mücadelesinde ana arı kafesleme metodunun oksalik asit tedavisi üzerindeki etkisinin araştırılması


Öğrenci: AZİZ KAŞOT

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ASLI ÖZKIRIM