Poisson regresyon ve bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: GİZEM AÇIKYÜREK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AYTEN YİĞİTER