Bilgi içeren durdurma varlığında yinelemeli olay süreci


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: HANDE ÜNLÜ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AYTEN YİĞİTER