Gen ekspresyon verilerinde kümelemeye dayalı yeni bir sınıflandırma yaklaşımı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: GÖKMEN ZARARSIZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ERDEM KARABULUT