Mikroarray gen ekspresyon veri setlerinde random forest ve naıve bayes sınıflama yöntemleri yaklaşımı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: EBRU KORKEM

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ERDEM KARABULUT