Kortikal Yayılan Depolarizasyon ile Tetiklenen Nöro-parainflamasyonda Astrositik İnflamazom Yolağının Rolü


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: EDA DERLE ÇİFTÇİ

Danışman: Hülya Karataş Kurşun