Resimli Hikâye dergisi üzerine bir inceleme


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: HANDE TÜKENMEZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SERDAR ODACI