Rusya ve Orta Asya ükelerinin ekonomik işbirliği: Eğilimler ve beklentiler


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: NİGAR GAMARLİ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AHMET BURÇİN YERELİ