Benzoksazol, benzamit ve benzenasetamit türevlerinin sitotoksik, genotoksik, epigenetik ve topoizomeraz I enzim inhibisyon etkilerinin araştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: FATMA ZİLİFDAR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NURAN DİRİL