Yüksek boyut düşük örneklem genişliği durumunda sınıflama algoritmalarının performanslarının karşılaştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: ÜLGER AYDOĞAN CULHA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ERDEM KARABULUT