Pulmoner tüberküloz olgularında izole tüberküloz plörezi görülme sıklığı, diabetes mellitus ve sigara ile olan ilişkisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sağlık Bakanlığı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: SERPİL GÖÇMEN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SERPİL ÖCAL