KALP PİLİ ELEKTRODLARININ ÇIKARILMASINDA KULLANILAN İKİ FARKLI MEKANİK DİLATÖR KILIFIN AKUT VE UZUN DÖNEM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Öğrenci: NİHAN BAHADIR

Danışman: Uğur Canpolat